Dermapen HOME nålar

Ett paket med 5 st Dermapen Home Nålar. Nålpatronerna består av 16 st små gammasteriliserade nålar vilka skapar mikrokanaler i huden och på så vis sätter igång hudens naturliga läkningsprocess. En nål räcker till ansikte, hals och dekolletage. Nålarna är engångsnålar och är av hygieniska skäl obrukbara efter en behandling, medicinska nålar ska lämnas till apotek i särskild sticksäker behållare som finns att hämtas kostnadsfritt på apoteket.

PRIS: 1395,00
Vanligt pris

Användning:

Tag ut nålen ur förpackningen och skruva i den försiktigt i pennan. Nålen skruvas i medsols, ett kvarts varv. Avlägsna det lilla plastskyddet på nålen innan du börjar att behandla. När behandlingen är klar så stäng av pennan, sätt på det lilla skyddet på nålen igen och vrid försiktigt ur nålen.

Kategori: